Vrijwillige ouderbijdrage

In de vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) van 18 juni 2018 is ingestemd met een algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per leerling voor het schooljaar 2018-2019. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke kostendekking van een aantal (onderwijsgerelateerde) activiteiten of diensten, die niet door de rijksoverheid worden gesubsidieerd. Voor de ontwikkeling van uw kind zijn ze echter wel belangrijk.

Voor meer informatie omtrent deze vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de uitwerking ouderbijdragen van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl