Medewerkers

Ongeveer 60 docenten en onderwijsgevende medewerkers begeleiden binnen het ZuidWestHoek College de leerlingen en geven les. Binnen de school behoren ongeveer 15 medewerkers tot het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Een voorbeeld hiervan zijn de onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de docenten bij hun taak in de klas. Verder zijn er medewerkers die het schoolgebouw verzorgen of het onderhoud voor hun rekening nemen en natuurlijk de concierges die in de praktijk van alledag een spilfunctie hebben. 

Voor een overzicht van de namen en e-mail adressen van onze medewerkers verwijzen wij u naar het intranet.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl