Leerlingenraad

De leerlingenraad vormt de officiële vertegenwoordiging van de leerlingen en kan met de directie allerlei schoolgerelateerde zaken bespreken, daarover voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. In goede harmonie met de directie levert de leerlingenraad verder een bijdrage aan de organisatie van evenementen. De leerlingenraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
De leerlingenraad wordt begeleid door Jennifer Derks.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl