Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de rol van algemeen instemmings- en adviesorgaan voor de algemene directie van de scholengroep. De algemeen directeur treedt in de medezeggenschapsraad op als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. In de medezeggenschapsraad zijn de personeelsraden, de ouderraden en de leerlingenraden van de scholen vertegenwoordigd.
Om het gewicht van de inspraak te benadrukken ontvangen de leden van de medezeggenschapsraad een vergoeding. De personeelsleden krijgen die in tijd uitgedrukt. Ouders en leerlingen ontvangen per vergadering vacatiegeld.




Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl