Ouderraad

De school kent een ouderraad. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich als kandidaat aanmelden. Tijdens regelmatige vergaderingen bespreekt de ouderraad met de directie allerlei schoolgerelateerde zaken en adviseert hierin. Voorbeelden zijn de dagelijkse gang van zaken, de schoolbegroting, de werkverdeling en de kosten en inhoud van excursies. Ook kan zij voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij kan eigen activiteiten organiseren en geeft welkome medewerking bij schoolactiviteiten. De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
De voorzitter van de ouderraad is Natasja van Rees. De ouderraad is bereikbaar via het algemene mailadres van de school: info@zuidwesthoekcollege.nl
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl