Scholen op de Kaart

Vind en vergelijk middelbare scholen in de buurt

Via de website 'Scholen op de kaart' laten scholen zien hoe zij presteren op belangrijke graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Een deel van de indicatoren wordt centraal (meestal vanuit DUO) ingevuld, een ander deel decentraal (door de scholen zelf).

Of men nu een goede en geschikte middelbare school wil kiezen, een aantal scholen met elkaar wil vergelijken, of als professional benieuwd is hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs, voor verschillende doelgroepen tonen scholen hier interessante informatie over onderwijs en schoolresultaten. Bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat is geslaagd of de tevredenheid van leerlingen en ouders. Waar nodig lichten scholen de gegevens toe. Zo krijgt men een evenwichtig beeld van de school.

Via deze link kunt u de informatie over onze school op 'Scholen op de Kaart' bekijken.


Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl