Schoolleiding

Het ZuidWestHoek College valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur, de heer P. Antonissen. De dagelijkse leiding van de school is in handen van 4 teamleiders, de heer O. Quik, teamleider leerjaar 1, de heer J. Melissen, teamleider leerjaar 2, de heer A. van de Ree, teamleider leerjaar 3 en 4 en mevrouw A. van Kekem, teamleider leerjaar 3 en 4 beroepsgericht.

De directeur adviseert de algemene directie van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. bij de vaststelling van het centrale beleid van de Scholengroep en voert dit uit. De voornaamste beleidsterreinen zijn strategisch schoolbeleid, onderwijs en begeleiding, personeel en organisatie, kwaliteitsbeleid en financiën/beheer.
Contactgegevens

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

Postadres: Postbus 52
4640 AB Ossendrecht

Telefoon: 0164-672302
info@zuidwesthoekcollege.nl